Få hjælp med NLP (NEURO-LINGUISTIC-PROGRAMMERING) ved Århus

Forside > NLP

NLP (Neuro-linguistic programming)

NLP er teknikker der kan hjælpe dig med at ændre på alt det som du har programmeret dig selv med hele livet, gennem alle dine sanser, det du ser, hører og føler. Det er muligt at lave nye stier/forbindelser ved at vælge at lære at tænke anderledes, ændre den måde du ser og oplever det omkring dig på, det kan få dig til at lave nye stier/forbindelser som får dig derhen hvor du gerne vil være.

Det er din oplevelse af verden og dig selv, samt de oplevelser og erfaringer du har gjortgennem livet der har gjort dig til den du er. Det betyder ikke at det er sandheden, det er din sandhed.

NLP er en behandlingsform hvor der anvendes forskellige teknikker til at arbejde mod f.eks. personlige mål, udvikling eller kommunikation. Ved NLP ændres tanker og adfærd om gamle oplevelser, og derved opnås der nye adfærdsmønstre mod det liv som du ønsker dig.

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Tilbage i 1970erne på University of California, gik sprogprofessor John Grinder og psykologi & datalogistuderende Richard Bandler sammen, for at afdække mønstre og vaner hos mennesker.

Drevet af en nysgerrighed om at finde ud af hvilke egenskaber, bevidste som ubevidste, succesfulde mennesker besad, valgte John Grinder og Richard Bandler at studere de dygtigste terapeuter og behandlere i deres tid.

Richard Bandler var også gestaltterapeut, og i stedet for at afdække problematikker ud fra en psykologisk forståelse, valgte de i stedet at kortlægge de fællesnævnere som de fandt ved at studere de forskellige behandlere.

Her blev skabt en dybere forståelse for succesfulde mennesker og naturtalenter, og hvilke sindstilstande, processorer og adfærdsmønstre, som disse personer besad.

Denne forståelse blev herefter beskrevet og har siden skabt en meget stor interesse på verdensplan.
NLP bliver i dag praktiseret på uddannelsesniveau, til personlig udvikling og hos virksomheder i alle størrelser.

Hvad kan NLP bruges til?

Helt simpelt kan det siges sådan, at med NLP kan du lære at få success med det du gerne vil have success med!

Man kan næsten sige at NLP åbner nogle hurtige genveje til indlæring, end den traditionelle måde, hvor vi lærer ting ved at øve os og gentage os selv mange gange.

Fordi NLP ikke beskæftiger sig med at løse de tanker og følelser du har og som kan forhindre dig i vejen mod dit mål, men udelukkende arbejder med dine evner og ressourcer til at kommer derhen hvor du vil, ved brug af teknikker, er NLP meget effektivt til at skabe positive resultater for dig.

Eksempler på resultater som du kan opnå ved hjælp af NLP er f.eks:

  • Bedre og stærkere relationer, ved hjælp af bedre og stærkere kommunikation.
  • Udvikling af evnen til at nå de mål du vil, fordi du kan træffe bevidste beslutninger som ikke hæmmes af dårlige vaner og mønstre.
  • Omprogrammere din hjerne, ved at fjerne forkerte ting som du har lært og erstatte det med den læring som er rigtig og resultatgivende.

Hvordan fungerer NLP?

Selvom hjernen ikke er simpel på nogen måde, så er vores adfærdsmæssige mekanismer alligevel simple nok til at de kan forklares og forstås langt hen af vejen.

Vi mennesker har en meget veludviklet hjerne og med den, en evne til at formulere vores virkelighed og vores oplevelse af virkeligheden med vores bevidsthed. Også selvom vi ikke tænker over det.

Derfor skaber vi en model af virkeligheden i vores indre.
Men modellen som vi skaber er ikke det samme som virkeligheden, men en fortolkning, skabt for at give mening for os helt individuelt.

Det er ud fra denne personlige model af virkeligheden, at vi reagerer og navigerer i de situationer som vi kommer ud for.
Og her er årsagen til at mennesker reagerer vidt forskelligt på situationer.

For selvom situationerne er ens for alle, så opleves de vidt forskelligt fra person til person.
Og hvis din reaktion er uhensigtsmæssig, og ikke er som du ønsker at den skulle være, så kan jeg med hjælp af NLP, hjælpe dig med at ændre din model af verden og virkeligheden.

NLP betyder Neuro Lingvistisk Programmering, og kan beskrives således:

I din hjerne har du milliarder af atter milliarder neuroner, og disse skaber en virkelighed som giver mening for dig, også selvom du måske ikke altid kan beskrive det for andre.

Det skyldes at du både har dit eget indre sprog (lingvistik) og også formulerer dit eget liv og oplevelser med dette indre sprog.
Dette sker helt af sig selv, på et ubevidst plan, uden du tænker over det.

Men ved hjælp af teknikker og læring om dit eget sprog, kan du gøre dig selv bevidst. Og så starter programmeringen som ændrer på de ting som du ønsker det.

Hvis du er nysgerrig og ønsker at vide mere, så er du meget velkommen til at tage kontakt.