Hvad er hypnose? Her får du en forståelig forklaring

Forside > Hvad er hypnose? Her får du en forståelig forklaring

Her er en forklaring på hvad hypnose er.

7 August 2019 – af Lars Nørgaard Jensen

For selvom hypnose er omgærdet af en hel masse mystik, så vil du blive forbløffet når du læser med her og ser hvor naturlig en tilstand og hvor naturlig en mekanisme hypnose er, for både mennesker og dyr.

Først vil jeg gerne bryde begrebet hypnose lidt op i bidder, for at skabe en bedre forståelse for fænomenet.
Vi plejer at sige om en person som er i en hypnotisk tilstand, at personen er i trance. En trancetilstand kan bare gradbøjes i sin styrke, fra meget mild trance, til en dyb og søvnlignende trancetilstand. Faktisk føles den helt milde trance oftest ikke engang som en trance for den person som oplever det.

 
Men hvad er så en trance, hvorfor går vi i trance og hvad kan vi bruge det til?

Lad mig forklare det nærmere.

Trance kan frembringes når vi beslutter os for det, men også komme helt af sig selv uden at vi har indflydelse på det.
Det sker flere gange for os i vores hverdag, og oftest når vi oplever noget som tager vores fulde opmærksomhed.

Måske har du været til et foredrag som var så utroligt spændende, at når foredraget er overstået, så sidder du tilbage og tænker, at det da ikke kan passe at der allerede er gået en hel time.

Når dette sker, er det fordi du har fokuseret din fulde opmærksomhed på 1 ting (i dette tilfælde foredraget), og derfor var du ikke bevidst om tid, vejret udenfor eller andre “ligegyldigheder.”

Du kender det måske også fra din køretur i bilen, hvor du skal fra A til B, og når du er ved at være fremme slår det dig at du ikke kan huske at du passerede et særligt sted på din tur. Det kan være en bro, viadukt eller et andet sted som du plejer at lægge mærke til. Men denne gang kan du ikke engang huske at du kørte forbi eller i gennem.

Hvis dette sker, så skal du ikke frygte at du har småsovet under turen. Det er såmænd bare din hjerne der satte sig selv på “autopilot” og foretog køreturen for dig. Det kan den gøre, fordi den er så vant til denne tur, at den ikke behøvede at sætte din fulde bevidsthed til.

Hypnose opstår også når vi bliver forskrækkede og chokerede.
I denne pludseligt opståede trancetilstand, som også kaldes for spontan-hypnose, kan vi komme i en meget dyb tilstand af trance, fordi det som vi bliver chokeret og forskrækket over, tager vores opmærksomhed i så koncentreret en grad, at vi ikke rigtigt er til at komme i kontakt med.

Det var lidt om de hverdagsscenarier som kan opstå, hvor vi oplever at trancen kan komme helt af sig selv.

Hvorfor bruger vi denne trancetilstand i terapeutiske behandlinger?

Det er fordi, du ved at fokuserer al din opmærksomhed på 1 ting alene, mobiliserer ressourcer oppe i din hjerne til dette ene formål.

Jo bedre du er til at fokusere, jo flere af disse ressourcer bruger du på at fokusere på denne ene ting. Jo flere ressourcer du bruger, jo færre ressourcer har du til samtidigt at tænke på andre ting.

Det betyder helt enkelt at du ikke kan være skeptisk eller være kritisk på samme tid. Faktisk kan du ikke engang bruge din logiske sans imens.

Hvad forskel gør det for en terapeutisk behandling?

Det kan gøre en verden til forskel! 

For eksempel kan en person som har et rigtigt dårligt selvværd, have utroligt svært ved at sidde og tale med en terapeut om sine følelser.
Hvis disse følelser er opstået som resultat af mange års intens mobning fra mange mennesker, og hvis man har det rigtigt svært af den grund, så kan følelserne hæmme for en god terapi.
Man kan være tvivlende, skeptisk og kritisk: “Hvorfor skal jeg tro på hvad terapeuten siger, nu hvor jeg ikke kender ham og han ikke kender mig?”
Eller: “Ja det lyder rigtigt hvad han siger, men så simpelt kan det ikke være?”
Man kan være logisk tænkende: “Det han siger har jeg hørt før. Men det modsatte har jeg hørt endnu flere gange, og derfor føles det ikke rigtigt.”

I hypnose slapper du af, og når du slapper af, så slapper dine følelser også mere af.

Derfor er hypnose et værktøj som har været brugt i mange år til psykoterapi. 

Der er rigtig mange spørgsmål og fordomme forbundet med hypnose som du kan finde svar på her.

Viden om hypnose

Er hypnose farligt?

Nej. Hypnose er en naturlig tilstand og der er intet farligt eller risikabelt ved at komme i hypnose.
Dog kan en uhensigtsmæssig kommando som gives under hypnose skabe uhensigtsmæssige følger. Dette forudsætter selvfølgelig at modtageren tager kommandoen til sig.

Hvad er forskellen på kommanderende og tilladende hypnose?

Ved kommanderende hypnose, tillader du hypnotisøren at skabe forudsætninger på dine vegne. Det ses blandt andet ved hypnoseshows, hvor deltageren giver hypnotisøren lov til at skabe forandringer ved en kommando.
Tilladende hypnose bruges under hypnoterapi, og fungerer ved at hypnotisøren fremlægger muligheder i stedet for kommandoer under hypnosen. Her vælger klienten selv den mulighed som føles rigtig og passer til klienten, hvis muligheden er fremlagt.

Hvad er hypnose?

Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed, hvor hele dit fokus er målrettet på 1 ting. Det kan være en lyd, et billede, en følelse, en smag eller noget helt 5 som du kan sanse. Ved meget fokuseret og koncentreret opmærksomhed på denne ene ting, skabes en tilstand af trance som også kaldes “at være i hypnose”.

Hvor mange former for hypnose findes der?

Der kan skelnes mellem vågen hypnose og ikke-vågen hypnose. Den vågne hypnose kræver ikke nogen særlig form for afslapning og kan foregå med åbne øjne. Denne vågne hypnose kan opleves, når man for eksempel er meget fordybet i at læse en bog.
Den kke-vågne hypnose er dybere trance, hvor den hypnotiserede slapper helt af i sin krop. Dette må ikke forveksles med at sove, da lyde, følelser og oplevelser høres og mærkes tydeligt.
Samtidigt kan der skelnes mellem bevidst hypnose og ubevidst hypnose.
Her er den bevidste hypnose en tilstand som man selv har besluttet sig for, og som man selv arbejder hen imod, hvorimod den ubevidste hypnose kan opstå af sig selv, uden man er klar over det.
Disse to former kaldes også for direkte og inddirekte hypnose.

Hvorfor hedder det hypnose?

Tilbage i hypnosens spæde start, troede man fejlagtigt at hypnose var en dyb søvn. Derfor blev tilstanden og metoden navngivet efter Hypnos, som var søvnens gud fra græsk mytologi.

Hvorfor virker ting man får at vide i hypnose?

Det er fordi vores vaner, tankemønstre og følelser bliver styret af vores underbevidsthed. Under hypnose taler man direkte til underbevidstheden og ikke til bevidstheden, sådan at man kan ændre tingene derfra hvor de opstår.

Kan alle komme i hypnose?

Ja. Alle mennesker som kan koncentrere sig og fokusere på een ting af gangen, kan komme i hypnose. En hypnotisør kan hjælpe og gør det nemmere ved at guide med sin stemme.
For at en hypnotisør kan gøre dette, kræver det at man har tillid og kemi så man kan slappe af og derved give hypnotisøren lov. Tillid og kemi betegnes i denne sammenhæng som rapport. (Udtales “rappor”).

Kan jeg hypnotisere mig selv?

Ja. Man kan argumentere for at al direkte hypnose er selvhypnose. Det en hypnotisør gør, er blot at hjælpe dig med at hypnotisere dig selv.
Men du kan nemt lære at gøre det uden hjælp fra andre, hvilket kan være en god ting, da det kan hjælpe dig mod stress, bekymringer, angst og mange andre ting.

Kan man hypnotiseres mod sin egen vilje?

Nej. Du kan ikke hypnotiseres direkte mod din egen vilje. Men du kan komme i en spontan-hypnose hvis du oplever en hændelse som opstår pludseligt og uventet, og som tager din fulde opmærksomhed. Dette er en indirekte og ubevidst hypnotisk tilstand.

Kan man hypnotiseres til noget man ikke vil?

Nej du kan ikke hypnotiseres til at udføre handlinger som strider imod dine grundlæggende moralske principper. Dog kan dine grundlæggende moralske principper godt blive ændret ved hjælp af hypnose, men dette kan kun ske så længe du selv tillader det og føler at det er rigtigt for dig.

Mister man sin kontrol under hypnose?

Nej. Man mister på ingen måde sin kontrol under hypnose. Hvis man vil ud af hypnosen, åbner man bare sine øjne og er helt sig selv igen.