Selvværd, selvtillid & selvbillede

Forside > Se hvad der kan behandles > Selvværd, selvtillid og selvbillede

Hvad kan jeg? Hvor meget er jeg værd?

Og er jeg den jeg bør være?

Selvværdet, selvtilliden og selvbilledet er begreber som følges ad. Men også begrebet der let bliver blandet sammen og kan skabe lidt forvirring.

For der er meget stor forskel på om du føler at du er lige så god som det andre forventer forventer af dig, og samtidigt være klar over præcis hvad du kan og hvad du er god til.
Eller måske føler du ikke at du er god til noget særligt, selvom du oplever ros fra din omverden for dine evner.

Vores eget syn på os selv, vores værdig og evner, er virkelig noget som kan hæmme os i at nå derhen i vores liv hvor vi ønsker at være.

En dårlig selvtillid kan komme af en opvækst, hvor barnet ikke mærker anerkendelse af evner, eller hvis man er frygtsom af natur og derfor tvivler på hvad man kan.

Det dårlige selvværd kan ofte findes hos personer som har været offer for mobning. Og i den unge alder hvor mobningen oftest er værst, så kan ens syn på sig selv, virkelig bliver vendt til noget negativt, som kan være hæmmende for fremtiden.

Ved at lære at elske sig selv, dannes en positiv spiral som samtidigt styrker tilliden til egne evner og som skaber et godt selvbillede.
Et selvbillede med selvkærlighed som giver gå-på-mod og overskud til livets udfordringer.